Parkering

Hotellet disponerer 9 egne gratis p-plasser rett utenfor hovedinngangen til hotellet.

 

I tillegg kan du parkere på Bane NOR sin parkeringsplass på andre siden av veien for hotellet.

Der er det satt av 27 plasser som kan benyttes uten at man trenger eget oblat for pendling.

Her koster det kr. 40,- pr døgn å parkere.

 

Videre kan man parkere gratis på alle pendlerplasser (til sammen 220 plasser) i perioden

Hverdager: Fra 17.00 til 05.00

Helger: Fra fredags ettermiddag 17.00 til mandags morgen kl. 05.00

 

NB!

Gratis parkering gjelder KUN på de plasser som er pendlerplasser.

Parkerer du etter kl. 17.00 eller i helgene  på en av de 27 plassene Bane NOR har satt av til andre enn pendlere MÅ du fortsatt betale kr.40,- pr. døgn.